*Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluş sürecinin bilincinde olan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan,

*Öğrenme isteği ve becerisi olan, 

*Sevgili,

*Saygılı,

*Özgüvenli,

*İşbirliği ve Sorumluluk sahibi olan,

*Yaratıcı,

*Adaletli

*Ülkemize Faydalı Birey Olma,

*Duygu ve düşüncelerini içselleştirmek ve davranışa dönüştürmüş bireyler yetiştirmek.